Home Technické vybavení Služby Reference Kontakt Životní prostředí

 

 


 

 

Předmět činnosti :

Zemní práce se stavebními stroji
Silniční motorová doprava nákladní
Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Zámečnictví
Zemědělská výroba
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Opravy silničních vozidel
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Z uvedeného přehledu patří mezi dominantní činnosti prováděné společností zejména zemní práce stavebními stroji ve spojení se silniční motorovou dopravou nákladní.

Zemní práce se stavebními stroji
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Pro tyto účely vlastní společnost buldozery T130, S100, dozér Hanomag D600 S, autobagr UDS114 na podvozku T 815, JCB 3 CX, KNB 250, LIEBHERR L 564.

Firma provádí terénní úpravy, návozy a převozy zemin, svahování a planýrování. Dále pak úpravy polních a lesních cest, rekultivace skládek (uzavírání skládek pomocí fólie nebo jiných těsnících materiálů), hloubení jam pro septiky a bazény, hloubení rýh pro vodovody a kanalizace. Firma používá pro svoji činnost v této oblasti také stroje jako je řezač spár do asfaltu a betonu, kompresor s bouracím kladivem, vibrační válec a vibrační pěch.

Silniční motorová doprava nákladní

Zajišťujeme přepravu nákladů (stavebních materiálů, stavební suti, odpadů, zemědělských produktů jako je obilí, cukrová řepa) od 1t do 28t nákladními automobily TATRA 148, TATRA 815, ŠKODA 706 sólo nebo soupravami a tahačem TATRA 815 se sklápěcím návěsem, provádíme nakládku a vykládku zboží a montážní práce autojeřábem do nosnosti 28t.

Zemědělská výroba
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Firma se zabývá čištěním vodních toků, revitalizacemi rybníků, čištěním požárních a retenčních nádrží a rybníků. Tyto práce provádí bahenními bagry E304, bagrem UDS 114 za pomoci dozerů. Pro odvoz tekutých materiálů používá nákladní automob. T 148 dampr S1.

Copyright © 2004 Pajasoft