Home Technické vybavení Služby Reference Kontakt Životní prostředí

 

 


 

 


Firma SVS, spol. s r.o. vznikla rozpadem střediska zemních prací a dopravy STS Okřínek v roce 1992. Firma se zabývá mimo jiné především prováděním zemních prací a silniční motorovou dopravou.


Firma zaměstnává do 25 stálých zaměstnanců odborných profesí. .
Certifikace od března 2007
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STAVBY, SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA.

 

Předmět činnosti :

Zemní práce se stavebními stroji
Silniční motorová doprava nákladní
Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Zámečnictví
Zemědělská výroba
Opravy silničních vozidel
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Z uvedeného přehledu patří mezi dominantní činnosti prováděné společností zejména zemní práce stavebními stroji ve spojení se silniční motorovou dopravou nákladní.

Copyright © 2004 Pajasoft